top of page
DL-WC-TOP3_edited.jpg

Ontdek
Het doel van de Gast Vrij & Zorgzaam vzw

De oprichting van de vzw Gast Vrij & Zorgzaam binnen Covida is het gevolg van de Persoonsvolgende Financiering (PVF), een hervorming die sedert zes jaar geldt binnen de sector. Naast een aantal voordelen is er echter één groot nadeel: het wegvallen van het gegarandeerd zakgeld van de cliënt, een bedrag van 200 - 400 euro. Concreet betekent dit dat cliënten - die niet over een spaarboekje en/of een netwerk van familie of vrienden beschikken - geen geld overhouden voor essentiële zaken als vrijetijdsactiviteiten, reisjes, kledij, medicatie, tv of computerspelletjes ... Het gaat over zo ‘n 10 à 15 % van de cliënten –zo’n 200 personen binnen Covida.

Over Ons

Ontstaan vanuit 

Schermafbeelding 2022-04-28 om 11.24.03.png

De VZW Gastvrij en Zorgzaam is ontstaan vanuit de VZW Covida. De oprichters zijn allen sympathisanten van Covida. Voorzitter is Luc Mercken, ook voorzitter van de unitraad Het Roer in Hasselt en ondervoorzitter van de raad van bestuur van Covida. De zorgorganisatie Covida, ontstaan in 2019 door een fusie van zorginstellingen Tevona en Ter Engelen, is de thuishaven voor 1100 cliënten en telt 900 medewerkers. Het is daarmee één van de grootste zorgverleners in Limburg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Covida is onderverdeeld in 6 units die in totaal 50 vestigingsplaatsen beheren, gespreid over geheel Limburg, met hoofdzetel op de Welzijnscampus in Genk. 

GASTEN (47)_edited.jpg

Visie

Werving via het solidariteitsfonds

Er wordt sterk ingezet op politieke lobbying, met als hoofddoel een herinvoering van het gegarandeerd zakgeld. Meer nog: met het oog op een verhoging van het oorspronkelijke bedrag. Maar totdat het zover komt, zitten ze bij VZW Gast Vrij & Zorgzaam niet stil en is er intussen een solidariteitsfonds opgericht. Hoofddoel? Middelen en fondsen werven om aan de noden van deze gasten tegemoet te komen. 

Structuren
Drie structuren binnen de VZW moeten dit doel realiseerbaar maken:

1

De Algemene vergadering

Bestaande uit unitdirecteurs, algemeen directeur, 2 leden van de raad van beheer van Covida en alle leden van de raad van bestuur van Gast Vrij & Zorgzaam - heeft het laatste woord over het beleid en de te volgen strategie van de VZW. 

2

De raad van beheer

Bestaande uit 9 personen met een uitgebreid netwerk in de politieke, zakelijke en maatschappelijke wereld - zet acties op met als doel zoveel mogelijk financiële middelen binnen te krijgen.

3

De bijzondere commissie

Beslist op een onafhankelijke manier over de toekenning van de middelen. De 5 leden van deze commissie hebben géén familiale of professionele banden met Covida, maar zijn allen vertrouwd met de sector en de problematiek. 

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet er een procedure gevolgd worden die begint met een aanvraag. De eerste dossiers zullen dit jaar behandeld en ondersteund worden. 

FLYER

CONTACT

Gast Vrij & Zorgzaam

Luc Mercken, Zavelvennestraat 171, 3500 Hasselt

gastvrijenzorgzaam@gmail.com

rekeningnummer BE66 7340 5401 3043

Bedankt voor de inzending!

bottom of page